Vypadávání vlasů a stres mohou souviset

Vypadávání vlasů a stres mohou souviset

Jak souvisí vypadávání vlasů a stres?

Občasná úzkost a stres jsou běžnou součástí našeho života. Na rozdíl od úzkosti[i], kterou lze popsat jako stav mysli spojený s řešením různých situací a životem obecně, je stres[ii] fyzickou nebo psychickou reakcí na vnější příčinu.

Ve skutečnosti mohou někdy stres vyvolat běžné každodenní potíže, jako jsou problémy v zaměstnání nebo v rodině, zdravotní nebo finanční problémy. Tyto příležitostné stresory se mohou vyskytnout jednorázově nebo na krátkou dobu nebo se v našem životě opakují. Bohužel i samotné vypadávání vlasů může způsobovat stres, a tak někdy vyvolat začarovaný kruh.

Mezi psychoemočním stresem a vypadáváním vlasů lze rozlišit několik úrovní interakcí:

• akutní nebo chronický stres jako primární induktor telogenního efluvia,

• akutní nebo chronický stres jako zhoršující faktor poruchy vypadávání vlasů, která je primárně způsobena endokrinní, toxickou, metabolickou nebo imunologickou příčinou (např. androgenní alopecie, alopecia areata),

• stres jako sekundární problém v reakci na předchozí vypadávání vlasů, který může rovněž přispívat k udržení nebo zhoršení samotného vypadávání vlasů a vyvolat sebeudržující začarovaný kruh.

Psychický stres má skutečně hmatatelný vliv na vypadávání vlasů, protože způsobuje zvýšení hladiny androgenních hormonů, což vede k uvolňování různých hormonů do krve (androgenů).[iii] Androgeny jsou hlavním regulátorem lidských vlasových folikulů a přeměňují jemné vlasové folikuly, které produkují malé, prakticky neviditelné vlasy, na větší střední a terminální folikuly vytvářející větší pigmentované vlasy. Androgeny mohou také inhibovat růst vlasů na hlavě a způsobovat androgenní alopecii. Androgeny působí uvnitř folikulu a mění interakce mezenchymových a epiteliálních buněk, čímž mění dobu růstu vlasů, velikost dermální papily a aktivitu buněk dermální papily, keratinocytů a melanocytů.[iv]

Cyklus růstu vlasů

Cyklus růstu vlasů zahrnuje tři různé fáze: anagenní, katagenní a telogenní.

Růstová fáze se nazývá anagenní, trvá 3-7 let v závislosti na pohlaví a individuálních vlastnostech. Během anagenní fáze vlasy rostou pravidelně přibližně o 1 cm za měsíc. V této fázi se vlasový kořínek rozšiřuje a vyplňuje vlasový folikul a v matrici se vytvářejí nové keratinocyty. Ty vytlačují ty nejstarší a prodlužují tak vlas. V každém okamžiku roste přibližně 85 % všech vlasů[v].

Přechodná fáze se nazývá katagenní. Trvá 3-4 týdny a dochází během ní k degeneraci keratinocytů. Vlasy přestávají růst a oddělují se od základny folikulu. Vlasová cibulka se začíná rozpadat, čímž se folikul zkracuje. V průměru 1 % folikulů se nachází v katagenní fázi.

Klidová fáze se nazývá telogenní, trvá 3-4 měsíce. Během této fáze vlasy nerostou, ale zůstávají připojeny k folikulu a přirozeně vypadávají, a to v důsledku tření a kartáčování. V této fázi se nachází přibližně 10-15 % všech vlasů. Na konci telogenní fáze vlasový folikul znovu zahájí anagenní fázi, čímž se spustí nový cyklus a začnou se tvořit nové vlasy.

Počet životních cyklů vlasů je omezen. Odhaduje se, že člověk má během svého života přibližně 25 cyklů.

vergeture-produit.png

Některé nedávné vědecké studie prokázaly, že emoční stres mění cyklus vlasů, a to tak, že zkracuje anagenní fázi (růst) a předčasně spouští katagenní fázi (vypadávání). Emocionální stres také způsobuje uvolňování cytokinů, které vyvolávají perifolikulární zánětlivou reakci[vi], což je důvod, proč vlasy začínají padat 4-6 měsíců po stresové události.

Je důležité řešit vypadávání vlasů v rané fázi, aby bylo možné je účinně léčit. Společnost Laboratoires Bailleul, lídr v oblasti léčby vypadávání vlasů, vyvinula kompletní řadu produktů, dermatologických přípravků a doplňků stravy obohacených o inovativní účinné látky pro zdraví vlasů.[i] National Institute of Mental Health, Anxiety Disorders, available at: https://www.nim h.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
[ii] National Institute of Mental Health, I’m So Stressed Out! Fact Sheet, available at: - https://www.nimh.nih.gov/health/publications/so-stressed-out-fact-sheet
[iii] Hadshiew I.M. et al., Burden of Hair Loss: Stress and the Underestimated Psychosocial Impact of Telogen Effluvium and Androgenetic Alopecia, Journal of Investigative Dermatology, 2004;123:455-457. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X15309635#bb0030 Last access: June 8th, 2022.
[iv] Randall VA. Androgens and hair growth. Dermatol Ther. 2008 Sep-Oct;21(5):314-28.doi: 10.1111/j.1529-8019.2008.00214.x. PMID: 18844710.
[v] Nikfar S., et al., Hair. In: Encyclopedia of Toxicology, 2014.
[vi] Cheveu, vieillissement et environnement : aspects fondamentaux. D’après la communication du Pr U. Blume-Peytavi. Ann Dermatol Venereol, 2009;136:S20-2.

LABORATOIRES Bailleul v číslech

250

celosvětově zaregistrovaných léčivých přípravků

x

56

zemí a 16 dceřiných společností

x

100%

rodinná firma